Nas med tre 8tb WD Red drev, der kører en raid5, holdt pludselig op med at virke?

Del dette opslag

WD Red Nas data recovoery

Datalagring er en kritisk del af moderne teknologi. I takt med at vi gemmer mere og mere information digitalt, bliver behovet for pålidelige og sikre lagringsløsninger stadig vigtigere. En sådan løsning er et Network Attached Storage (NAS) system, som giver mulighed for centraliseret lagring og nem adgang til data fra flere enheder. Men selv de mest pålidelige lagersystemer kan fejle, og tab af data kan være et mareridt for enhver person eller organisation. I denne artikel vil vi undersøge, hvorfor en kunde-NAS med tre 8TB WD Red-drev, der kører en RAID 5, muligvis er holdt op med at fungere, og hvad du ikke bør gøre selv for at beskytte dine data.

Lad os først forstå, hvad en RAID 5 er. RAID står for Redundant Array of Independent Disks, som er en lagringsteknologi, der kombinerer flere diske til en enkelt logisk enhed for databeskyttelse og forbedret ydeevne. RAID 5 er et populært RAID-niveau, der bruger paritetsdata til at distribuere data og beskytte mod diskfejl. I en RAID 5-opsætning er data stripet på tværs af alle drev, og der beregnes en paritetsblok for hver stripe. Hvis et drev fejler, kan paritetsblokken bruges til at rekonstruere de manglende data. Men hvis mere end ét drev fejler, kan der opstå datatab.

Lad os nu diskutere, på hvilke måder denne NAS med tre 8TB WD Red-drev, der kører en RAID 5, muligvis er holdt op med at fungere. Der kan være flere årsager til dette, herunder hardwarefejl, strømafbrydelser, firmwareproblemer eller endda menneskelige fejl. Den mest almindelige årsag til datatab i en RAID 5-opsætning er dog en anden drevfejl under en genopbygning. Når et drev fejler i et RAID 5-array, begynder systemet at genopbygge dataene fra paritetsoplysningerne. Denne proces lægger en betydelig belastning på de resterende drev, hvilket øger sandsynligheden for et andet drevfejl. I dette tilfælde dør på drev og en anden døde kort efter. Efter at have repareret de defekte drev blev der brugt to drev (det der døde sidst) til at genskabe alle kundedata 100%.

Hvis din NAS er holdt op med at fungere, er den første ting, du skal gøre, ikke at gå i panik. I de fleste tilfælde kan dataene på drevene stadig gendannes. Der er dog flere ting, du ikke bør gøre selv for at beskytte dine data. For det første skal du ikke forsøge at reparere eller genopbygge RAID-arrayet selv. Dette kan yderligere beskadige drevene og gøre datagendannelse vanskeligere. For det andet, brug ikke datagendannelsessoftware uden professionel hjælp. Datagendannelsessoftware kan være effektiv, men den kan også forårsage yderligere skade på drevene og overskrive vigtige data.

Den bedste fremgangsmåde er at søge professionelle datagendannelsestjenester. Datagendannelseseksperter har værktøjerne og ekspertisen til sikkert at gendanne data fra beskadigede drev og genopbygge RAID-arrays. De kan også rådgive dig om, hvordan du undgår datatab i fremtiden ved at implementere backup- og gendannelsesløsninger.

Som konklusion kan en NAS med tre 8TB WD Red-drev, der kører en RAID 5, give pålidelig og sikker lagring af dine data. Men selv de mest robuste lagersystemer kan fejle, og tab af data kan være et mareridt. Hvis din NAS er holdt op med at fungere, skal du ikke gå i panik og ikke forsøge at reparere eller gendanne dataene selv. Søg professionelle datagendannelsestjenester for at sikre sikker gendannelse af dine data og implementer backup- og gendannelsesløsninger for at undgå datatab i fremtiden.

Plexdata har over 20 års professionel erfaring med at gendanne data fra mislykkede raid-arrays og fra alle typer servere inklusive NAS, SAN, DAS.

Abonner på vores nyhedsbrev

Få opdateringer og lær af de bedste

Mere at udforske

Når alt andet fejler

så er du velkommen til Plexdatarecovery.dk

Cookie-meddelelse!
Hvis du accepterer vores nødvendige cookies, så gå videre og klik på knappen for at komme ind på vores hjemmeside.
Hvis du ikke accepterer, ønsker jeg en behagelig syrf på resten af ​​internettet :)

Terms + Non-Disclosure Agreement (NCA)

Virksomhed
Plexdata og køberen af ​​den service, der kaldes Partner eller kunde.

Fortrolighed
Plexdata har den højeste fortrolighed mv vil under ingen omstændigheder dele eller videregive fortrolige oplysninger eller kundens rekonstruerede filer til tredjeparter. Dette gælder dog på betingelse af, at det indsendte medie ikke indeholder børnepornografi, der straks anmeldes til politiet. Hvad defineres som fortrolige oplysninger? Alle oplysninger, der overføres, medmindre andet er angivet. I hvilken form kan de fortrolige oplysninger være? I enhver form – Skriftlig, elektronisk eller mundtlig.
Hvilket niveau af sikkerhedsforanstaltninger skal modtageren af oplysningerne tage for at sikre fortrolighed? Modtageren skal træffe alle foranstaltninger, der med rimelighed kan kræves for at forhindre videregivelse af fortrolige oplysninger, og den de modtagne fortrolige oplysninger skal beskyttes med sikkerhedsforanstaltninger på mindst samme niveau som modtageren gælder for sit eget fortrolige materiale.

Datasikkerhed
Kundens data er beskyttet i aflåste områder på sikre, krypterede off-line servere totalt isoleret fra internet. Efter en vellykket dataredning og kunden har modtaget deres rekonstruerede filer, gemmes de rekonstruerede filer filerne på en krypteret filserver i 2 uger. Dette er for din sikkerhed i det usandsynlige tilfælde, at der skulle ske noget på vejen forsendelsen eller du ordner det selv og pludselig har brug for en ny kopi af de rekonstruerede filer. Efter at have modtaget og efter to uger bliver dine filer slettet (nulstillet) fra vores filserver. Selv vi kan ikke gendanne filerne efter sletningen fra vores filserver garanterer dette dig den højeste datasikkerhed. Den eneste måde at få dine filer tilbage på er at gøre om arbejde igen.

Donerede datamedier
Datamedier doneret af kunden/partneren vil blive destrueret eller slettet således ingen kan nogensinde på nogen måde få adgang til lagrede data, der engang blev gemt på disken. Plexdata forbeholder sig retten retten til at bruge dele af datamedier doneret af kunden/partneren. Uopfordrede eller indsamlede datamedier efter at sagen er afsluttet, opbevares den hos Plexdata i højst to måneder, hvorefter det indsendte datamedie kasseres eller genbruges. Kunden/partneren har herefter ikke ret til at kræve det indsendte datamedie tilbage fra begyndelsen. Fordi ingen kontakt er blevet taget siden vi sidst kontaktede dig.

Ansvarsbegrænsning
Plexdata kan aldrig garantere, at kundens data kan gendannes. Det kan ingen gøre. Kun en analyse kan vise dette. Plexdata forbeholder sig retten til ikke at påtage sig visse opgaver, dette uden evt forpligtelser over for kunden. Plexdata er ikke ansvarlig for mistede forsendelser hverken til eller fra

kunden/partneren. Plexdata forbeholder sig for alle mulige menneskelige fejl. Alle krav rettet mod Plexdata er begrænset til det beløb, der faktureres til kunden, dog ikke mere end SEK 10.000 inc vat.

Forsendelse
Kunden er ansvarlig for forsendelse fra og til vores laboratorium, medmindre andet er angivet. Det eneste Plexdata kan hjælpe med er pack

materiale, der sendes gratis til kunden/partneren, hvis kunden/partneren anmoder om det. Rekonstrueret materiale leveres normalt på en ekstern bærbar harddisk eller USB-stick.

Serviceniveau og leveringstider
En gratis analyse udføres indenfor 4 timer (multidisk system 24H) og resultatet præsenteres, og der gives et omkostningsforslag baseret på tidspunktet for handlingen valgt af kunden. Under visse omstændigheder og overbelastning i laboratoriet, kan analysen tage længere tid. Hvis sagen er krævende og har brug for flere ressourcer end normalt får du besked og får information om, hvilke ekstra tiltag der er nødvendige i netop din sag. Om Akut analyse valgt af kunden/partneren og leveringstiden overskrides, betyder det, at sagen er en såkaldt vanskelig og krævende sager, der kræver længere tid end estimeret på grund af fx at harddisken er svag at læse fra efter reparationer. Det er ikke noget man kan påvirke i så sjældne tilfælde.

Vilkår for gratis analyse
Hvis du har kvalificeret dig til en gratis analyse, vil Plexdata finde ud af det faktiske problem, din enhed lider af og inden for 2 til 4 timer, forudsat at enheden blev efterladt i receptionen af kunden eller Bud. Du vælger så, om sagen haster eller ej, og Plexdat kan så give dig et omkostningsoverslag for at genskabe dine filer. Du godkender herefter, om du vil gå videre med sagen. I de få tilfælde, hvor Plexdata undlader at rekonstruere dine filer under den gratis analyse, koster det ingenting. Men i tilfælde af vellykket datagendannelse under den gratis analyse, hvor kunden ikke vælger at købe de ekonstruerede filer fra den ene eller den anden grund forbeholder Plexdata sig retten til at opkræve et gebyr på SEK 995 inkl. moms for arbejde og ressourcer, der var påkrævet, da dine filer blev genskabt under den gratis analyse.

Betaling og Ændringer af Vilkår
Betaling mod faktura 30 dage for kreditgodkendte virksomheder/myndigheder. Normalt gælder orudbetaling inden levering og Plexdata forbeholder sig retten til at benytte forudbetaling f.eks til levering af gendannede data. Plexdata forbeholder sig retten til at ændre vilkårene og/eller udformningen af tjenesterne som gælder indtil videre.

Tvist
I tilfælde af en tvist skal den primært løses ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne ikke kan komme aftalt, skal tvisten afgøres ved den almindelige domstol i Malmø – Sverige.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan behandler vi dine personoplysninger
Dine personlige data


Godkend behandling af personoplysninger

Dine personlige data
Hvorfor har vi brug for dine personlige data?
Vi registrerer ikke personnumre.
Det er frivilligt for dig at give os dine personoplysninger, men vi har brug for dem, hvis du vil kunne bruge vores produkter, tjenester eller deltage i vores træningskurser. Dine personoplysninger vil blive gemt og behandlet, så vi kan opfylde vores forpligtelser, som beskrevet nedenfor.

Behandlingen er forenelig med databeskyttelsesforordningen, da Plexdata har en legitim interesse i at kunne behandle personoplysningerne til følgende formål: beregne præmier og bevilge kursusdeltagelse, sende markedsføring som nyhedsbreve og tilbud, sikre at du modtager fordelene du er berettiget til, markeds- og kundeanalyser og systemudvikling, besvare dine spørgsmål via webformular, telefon eller chat, give tips og råd via SMS.

Dine personoplysninger vil blive behandlet i vores IT-system. Plexdata kan videregive persondata til andre virksomheder, som vi samarbejder med, f.eks. for at kunne tilbyde dig fordele eller til et af de andre formål, der er nævnt ovenfor. Ifølge loven kan vi også være nødt til at videregive oplysninger til myndigheder.

Hvilke personlige data indsamles og opbevares?
De personoplysninger, som vi behandler om dig, er navn, billeder, adresse, e-mailadresse, telefon/mobilnummer og IP-nummer.
Den persondataansvarlige er:
Plex Data Recovery
Ingeniørgade 1
215 68 Malmø – Sverige
Telefon: 0046 40132212
E-mail: kontakt@plexdatarecovery.dk

Samtykke til behandling af personoplysninger
Hvis dine (eller din pårørendes) personoplysninger registreres/behandles til andre formål end de ovenfor anførte, kræves samtykke. Dette skal registreres i særskilt rækkefølge, adskilt fra øvrige forhold. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Plexdata har da ikke yderligere ret til at behandle de data, der er afgivet til støtte for samtykket.

Tider, hvor personlige data gemmes
Plexdata behandler og opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for, at vi kan administrere tjenester og opgaver for dig, eller så længe vi er forpligtet til at opbevare dem i henhold til lovgivningen. De slettes herefter efter den udtyndingsrutine, der gælder. Vi sletter ikke dine personoplysninger, når der er et lovkrav om at opbevare dem eller et juridisk grundlag for at opbevare dem.

Hvis du har givet os dine personoplysninger, så vi kan tilbyde dig en service, uddannelse eller et produkt, gemmes dataene efter gældende procedurer og kun så længe, det er absolut nødvendigt. De slettes derefter.

Markedsføring i form af anmeldelser af dig som kunde via tredjepart
Du accepterer, at Plexdata bruger tredjepartscookies fra følgende udbyder:
1. Trustpilot placerer cookies på dit Plexdata.se-websted for at invitere kunder til at skrive anmeldelser og bekræfte dem. For mere info -> http://www.trustpilot.com

Dine rettigheder
Du har ret til at se, hvordan dine personoplysninger behandles. Det betyder, at du kan anmode om indsigt i oplysninger om behandlingen. Du har også ret til at anmode om, at ukorrekte personoplysninger ændres, overflødig behandling begrænses, ubegrundet behandling slettes.
En anmodning om nogen af de førnævnte sendes til nedenstående adresse.
Indtast dit personnummer, underskriv anmodningen og send den til følgende adresse:
Plex Data Recovery
Ingeniørgade 1
215 68 Malmø – Sverige