Referencer

vores kunder er meget tilfredse siden 2003

Når andre siger, at det ikke kan gendannes

Så vi gør det umulige | Størst er ikke bedst

Plex Data Recovery løser sager, hvor de største virksomheder i verden fejlede. Der er en stor uvidenhed i denne industri, som er farlig.

At stole kun på et datagendannelsesfirma og tro, at de er de eneste, der kan, kan føre til den tro, at dine filer aldrig kan gendannes af nogen anden, når de siger det. Der tager alle it-chefer, it-teknikere og almindelige it-interesserede helt fejl. 

Læs om i vores referencer, og du vil forstå hvorfor. At vi lykkes med at genskabe data, hvor den førende virksomhed i verden fejlede. Vælg en leverandør med omhu og for en second opinion.

Google Rating

Trustpilot Reviews

Når alt andet fejler!

Jeg er meget taknemmelig for gendannelsestjenesterne fra Plexdata Data Recovery.

I Stockholm havde jeg en nedbrudt SSD, hvorfra jeg skulle hente dataene. Faktisk var de i stand til professionelt og med succes at gendanne data fra en SSD, hvilket berømte virksomheder som Ibas Ontrack AB og Ahlberg data AB ikke kunne gøre.

I starten henvendte jeg mig til det kendte firma IBAS/Ontrack AB. Desværre skrev deres specialister tilbage, at “har prøvet alle kendte metoder, men ikke muligt at rette. Resultatet indikerer, at al elektronik osv. kører ok, men controlleren/firmwaren/flashen er i paniktilstand eller beskadiget/ødelagt. Ingen gendannelse mulig”.

I denne forbindelse besluttede jeg at henvende mig til Ahlberg Data AB for at få hjælp. Desværre kunne de heller ikke hjælpe mig, men rådede mig til at sende harddisken til Grækenland for specialister fra Northwind Data Recovery. Jeg besluttede mig dog for at lade være med at gøre det, da den estimerede tid var 10-12 uger, og der var heller ingen garanti for succes.

På trods af disse tilbageslag gav jeg ikke op. Vi blev ved med at søge, kontaktede Plex Data Recovery og sendte vores SSD til deres laboratorium. Dagen efter modtog jeg nyheden om, at de umiddelbart efter at have modtaget SSD’en var i stand til at gendanne alle de nødvendige data.

Derfor vil jeg gerne udtrykke vores beundring for det fremragende gendannelsesarbejde og kundesupport, som Daniel Milinovic hos Plexdata Data Recovery har leveret. Jeg anbefaler oprigtigt Plex Data Recovery til alle for den meget personlige og professionelle holdning. (fortsat ->)

Finally, I want to say that often people think that Ibas Ontrack AB is the only way to recover data. However, this is completely false. When some companies fail, it is worth keep searching. In my case, Plexdata Data Recovery data found a solution.

Giv aldrig op!

Oleg oa Antonov <-Link til anmeldelse
 
Dato for erfaring og anmeldelse på Thrustpilot: 5. april 2023

Virksomhedens styrker på et øjeblik

Vores stærke sider

Plexdatas stærke sider er, at du ikke giver op i første omgang. Hos store datagendannelsesfirmaer begår man fejl. De har normalt kun én god ingeniør, hvor de få andre lærer og laver fejl og siger, at det ikke er muligt at genskabe nogen data, når plex-data så kan lykkes. Med et stort kontaktnetværk med de bedste ingeniører i verden er Plexdata et sikkert valg for din virksomhed

Vi giver ikke op for den mindste ting
100%
Enestående service og support
100%
Kan genskabe, hvor andre har fejlet
79%
Eksperter på området - Siden 2003
100%

Tilfredse firmakunder

Datagendannelsesarbejde udføres

Alt arbejde udføres på stedet

Alt arbejde hos plexdata udføres på stedet i 150 kvadratmeter sikkerhedsbeskyttede lokaler.

Med de nyeste og bedste værktøjer, penge kan købe giver dig den bedste service og med mere end 34 års erfaring inden for hardware og software, hvoraf 20 års professionelt arbejde inden for datagendannelse og retsmedicinske analyser, er der ikke mange som er nærheden af ​​Plexdata. Velkommen!

Har du en plan for eventuel Ransomware eller en server som går ned.

For myndigheder og større virksomheder

Det er vigtigt at have en pålidelig leverandør til it-sikkerhed. Hvis det uventede sker, er sikkerheden for, hvem der skal udføre datagendannelse eller retsmedicinske sager, ikke kompromitteret

Plexdata har aftaler med en række kommuner og større virksomheder i Danmark – Vil du også vide mere om fordelene?

myndigheder og større virksomheder

Med en gratis serviceaftale får du eksklusive fordele, der garanterer hurtig og pålidelig service

Mindre virksomheder 5-25 personer

Med en gratis serviceaftale får du eksklusive fordele, der garanterer hurtig og pålidelig service

Reelle problemer løses her

Hvad kan vi gøre for dig?

Data Recovery

Problemer med SSD, harddisk, server, USB-stick, NAS, mobiltelefon eller andre lagermedier, du ikke længere har adgang til

Forensic Services

Bevissikring af alle typer enheder. Ransomware-hjælp, CCTV/DVR/NVR-gendannelse

Har du nogen spørgsmål?

Skriv til os
sitelogo_300x100

Cookie-meddelelse!
Hvis du accepterer vores nødvendige cookies, så gå videre og klik på knappen for at komme ind på vores hjemmeside.
Hvis du ikke accepterer, ønsker jeg en behagelig syrf på resten af ​​internettet :)

Terms + Non-Disclosure Agreement (NCA)

Virksomhed
Plexdata og køberen af ​​den service, der kaldes Partner eller kunde.

Fortrolighed
Plexdata har den højeste fortrolighed mv vil under ingen omstændigheder dele eller videregive fortrolige oplysninger eller kundens rekonstruerede filer til tredjeparter. Dette gælder dog på betingelse af, at det indsendte medie ikke indeholder børnepornografi, der straks anmeldes til politiet. Hvad defineres som fortrolige oplysninger? Alle oplysninger, der overføres, medmindre andet er angivet. I hvilken form kan de fortrolige oplysninger være? I enhver form – Skriftlig, elektronisk eller mundtlig.
Hvilket niveau af sikkerhedsforanstaltninger skal modtageren af oplysningerne tage for at sikre fortrolighed? Modtageren skal træffe alle foranstaltninger, der med rimelighed kan kræves for at forhindre videregivelse af fortrolige oplysninger, og den de modtagne fortrolige oplysninger skal beskyttes med sikkerhedsforanstaltninger på mindst samme niveau som modtageren gælder for sit eget fortrolige materiale.

Datasikkerhed
Kundens data er beskyttet i aflåste områder på sikre, krypterede off-line servere totalt isoleret fra internet. Efter en vellykket dataredning og kunden har modtaget deres rekonstruerede filer, gemmes de rekonstruerede filer filerne på en krypteret filserver i 2 uger. Dette er for din sikkerhed i det usandsynlige tilfælde, at der skulle ske noget på vejen forsendelsen eller du ordner det selv og pludselig har brug for en ny kopi af de rekonstruerede filer. Efter at have modtaget og efter to uger bliver dine filer slettet (nulstillet) fra vores filserver. Selv vi kan ikke gendanne filerne efter sletningen fra vores filserver garanterer dette dig den højeste datasikkerhed. Den eneste måde at få dine filer tilbage på er at gøre om arbejde igen.

Donerede datamedier
Datamedier doneret af kunden/partneren vil blive destrueret eller slettet således ingen kan nogensinde på nogen måde få adgang til lagrede data, der engang blev gemt på disken. Plexdata forbeholder sig retten retten til at bruge dele af datamedier doneret af kunden/partneren. Uopfordrede eller indsamlede datamedier efter at sagen er afsluttet, opbevares den hos Plexdata i højst to måneder, hvorefter det indsendte datamedie kasseres eller genbruges. Kunden/partneren har herefter ikke ret til at kræve det indsendte datamedie tilbage fra begyndelsen. Fordi ingen kontakt er blevet taget siden vi sidst kontaktede dig.

Ansvarsbegrænsning
Plexdata kan aldrig garantere, at kundens data kan gendannes. Det kan ingen gøre. Kun en analyse kan vise dette. Plexdata forbeholder sig retten til ikke at påtage sig visse opgaver, dette uden evt forpligtelser over for kunden. Plexdata er ikke ansvarlig for mistede forsendelser hverken til eller fra

kunden/partneren. Plexdata forbeholder sig for alle mulige menneskelige fejl. Alle krav rettet mod Plexdata er begrænset til det beløb, der faktureres til kunden, dog ikke mere end SEK 10.000 inc vat.

Forsendelse
Kunden er ansvarlig for forsendelse fra og til vores laboratorium, medmindre andet er angivet. Det eneste Plexdata kan hjælpe med er pack

materiale, der sendes gratis til kunden/partneren, hvis kunden/partneren anmoder om det. Rekonstrueret materiale leveres normalt på en ekstern bærbar harddisk eller USB-stick.

Serviceniveau og leveringstider
En gratis analyse udføres indenfor 4 timer (multidisk system 24H) og resultatet præsenteres, og der gives et omkostningsforslag baseret på tidspunktet for handlingen valgt af kunden. Under visse omstændigheder og overbelastning i laboratoriet, kan analysen tage længere tid. Hvis sagen er krævende og har brug for flere ressourcer end normalt får du besked og får information om, hvilke ekstra tiltag der er nødvendige i netop din sag. Om Akut analyse valgt af kunden/partneren og leveringstiden overskrides, betyder det, at sagen er en såkaldt vanskelig og krævende sager, der kræver længere tid end estimeret på grund af fx at harddisken er svag at læse fra efter reparationer. Det er ikke noget man kan påvirke i så sjældne tilfælde.

Vilkår for gratis analyse
Hvis du har kvalificeret dig til en gratis analyse, vil Plexdata finde ud af det faktiske problem, din enhed lider af og inden for 2 til 4 timer, forudsat at enheden blev efterladt i receptionen af kunden eller Bud. Du vælger så, om sagen haster eller ej, og Plexdat kan så give dig et omkostningsoverslag for at genskabe dine filer. Du godkender herefter, om du vil gå videre med sagen. I de få tilfælde, hvor Plexdata undlader at rekonstruere dine filer under den gratis analyse, koster det ingenting. Men i tilfælde af vellykket datagendannelse under den gratis analyse, hvor kunden ikke vælger at købe de ekonstruerede filer fra den ene eller den anden grund forbeholder Plexdata sig retten til at opkræve et gebyr på SEK 995 inkl. moms for arbejde og ressourcer, der var påkrævet, da dine filer blev genskabt under den gratis analyse.

Betaling og Ændringer af Vilkår
Betaling mod faktura 30 dage for kreditgodkendte virksomheder/myndigheder. Normalt gælder orudbetaling inden levering og Plexdata forbeholder sig retten til at benytte forudbetaling f.eks til levering af gendannede data. Plexdata forbeholder sig retten til at ændre vilkårene og/eller udformningen af tjenesterne som gælder indtil videre.

Tvist
I tilfælde af en tvist skal den primært løses ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne ikke kan komme aftalt, skal tvisten afgøres ved den almindelige domstol i Malmø – Sverige.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan behandler vi dine personoplysninger
Dine personlige data


Godkend behandling af personoplysninger

Dine personlige data
Hvorfor har vi brug for dine personlige data?
Vi registrerer ikke personnumre.
Det er frivilligt for dig at give os dine personoplysninger, men vi har brug for dem, hvis du vil kunne bruge vores produkter, tjenester eller deltage i vores træningskurser. Dine personoplysninger vil blive gemt og behandlet, så vi kan opfylde vores forpligtelser, som beskrevet nedenfor.

Behandlingen er forenelig med databeskyttelsesforordningen, da Plexdata har en legitim interesse i at kunne behandle personoplysningerne til følgende formål: beregne præmier og bevilge kursusdeltagelse, sende markedsføring som nyhedsbreve og tilbud, sikre at du modtager fordelene du er berettiget til, markeds- og kundeanalyser og systemudvikling, besvare dine spørgsmål via webformular, telefon eller chat, give tips og råd via SMS.

Dine personoplysninger vil blive behandlet i vores IT-system. Plexdata kan videregive persondata til andre virksomheder, som vi samarbejder med, f.eks. for at kunne tilbyde dig fordele eller til et af de andre formål, der er nævnt ovenfor. Ifølge loven kan vi også være nødt til at videregive oplysninger til myndigheder.

Hvilke personlige data indsamles og opbevares?
De personoplysninger, som vi behandler om dig, er navn, billeder, adresse, e-mailadresse, telefon/mobilnummer og IP-nummer.
Den persondataansvarlige er:
Plex Data Recovery
Ingeniørgade 1
215 68 Malmø – Sverige
Telefon: 0046 40132212
E-mail: kontakt@plexdatarecovery.dk

Samtykke til behandling af personoplysninger
Hvis dine (eller din pårørendes) personoplysninger registreres/behandles til andre formål end de ovenfor anførte, kræves samtykke. Dette skal registreres i særskilt rækkefølge, adskilt fra øvrige forhold. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Plexdata har da ikke yderligere ret til at behandle de data, der er afgivet til støtte for samtykket.

Tider, hvor personlige data gemmes
Plexdata behandler og opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for, at vi kan administrere tjenester og opgaver for dig, eller så længe vi er forpligtet til at opbevare dem i henhold til lovgivningen. De slettes herefter efter den udtyndingsrutine, der gælder. Vi sletter ikke dine personoplysninger, når der er et lovkrav om at opbevare dem eller et juridisk grundlag for at opbevare dem.

Hvis du har givet os dine personoplysninger, så vi kan tilbyde dig en service, uddannelse eller et produkt, gemmes dataene efter gældende procedurer og kun så længe, det er absolut nødvendigt. De slettes derefter.

Markedsføring i form af anmeldelser af dig som kunde via tredjepart
Du accepterer, at Plexdata bruger tredjepartscookies fra følgende udbyder:
1. Trustpilot placerer cookies på dit Plexdata.se-websted for at invitere kunder til at skrive anmeldelser og bekræfte dem. For mere info -> http://www.trustpilot.com

Dine rettigheder
Du har ret til at se, hvordan dine personoplysninger behandles. Det betyder, at du kan anmode om indsigt i oplysninger om behandlingen. Du har også ret til at anmode om, at ukorrekte personoplysninger ændres, overflødig behandling begrænses, ubegrundet behandling slettes.
En anmodning om nogen af de førnævnte sendes til nedenstående adresse.
Indtast dit personnummer, underskriv anmodningen og send den til følgende adresse:
Plex Data Recovery
Ingeniørgade 1
215 68 Malmø – Sverige